SpStinet - vwpChiTiet

 

Phát hiện về một loài sâm mới Panax sp. (Araliaceae) ở Việt Nam

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Phương Trang, Nguyễn Giang Sơn (Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật), Lê Thanh Sơn (Viện Dược liệu), Phan Kế Long (Bảo tàng thiên nhiên VN) thực hiện sử dụng phương pháp phân tích di truyền để định loại các mẫu sâm thu được tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu dựa trên cơ sở so sánh trình tự ITS-rDNA.
Thực nghiệm tiến hành với 2 mẫu sâm Ngọc Linh thu tại vườn sâm Tắk-nô (xã Trà Linh, Huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) và 6 mẫu củ sâm thu tại huyện Phong Thổ - Lai Châu. Kết quả phân tích cho thấy, các mẫu sâm thu tại Lai Châu có thể là loài mới và có quan hệ rất gần gũi với sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv). Tuy nhiên cần có nghiên cứu thêm về hình thái hoa, quả và hạt để có thể khẳng định loài và có các nghiên cứu về thành phần hóa học, hoạt chất sinh học của loài sâm mới này.
LV (nguồn: TC Dược học, số 426-2011)

Các tin khác: