SpStinet - vwpChiTiet

 

Phát động Ngày Sáng tạo Việt Nam 2010 với chủ đề "Biến đổi khí hậu"

Ngày 5/01/2010, lễ phát động chương trình "Ngày Sáng tạo Việt Nam năm 2010" với Chủ đề "Biến đổi khí hậu" đã được tổ chức tại Hà Nội. Ðây là chương trình do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp Ngân hàng Thế giới, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Chương trình chia làm hai phần chính: Cuộc thi Sáng tạo và Diễn đàn tri thức nhằm tìm kiếm, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo đóng góp cho việc giảm nhẹ tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu, mở ra diễn đàn chia sẻ kiến thức và thảo luận mở.

Ngày Sáng tạo Việt Nam năm 2010 kêu gọi đề xuất về vấn đề "Ứng phó với biến đổi khí hậu" với các chủ đề phụ: Giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu, các biện pháp cải tiến để hỗ trợ cho cả hai việc giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Kết quả của chương trình sẽ được công bố vào khoảng cuối tháng 4. Chương trình dự kiến trao ít nhất 20 giải thưởng dựa vào kết quả chấm các đề án. Danh sách các đề án thắng cuộc sẽ được Ban Giám khảo quyết định dựa vào chất lượng của các đề án dự thi, tổng ngân sách đề xuất trong các đề án và tổng tiền tài trợ. Mỗi giải thưởng trị giá tối đa là 15 nghìn USD.

Chương trình "Ngày Sáng tạo Việt Nam" được tổ chức lần đầu vào năm 2003. Chủ đề mỗi năm được nghiên cứu trên cơ sở tham khảo ý kiến rộng rãi về các vấn đề được công chúng quan tâm, là trọng tâm và ưu tiên quốc gia trong chương trình của chính phủ và rất đa dạng. Ðến nay đã có hơn một nghìn đơn vị dự thi đến từ 54 tỉnh, thành phố trong cả nước hưởng ứng chương trình với hơn hai triệu USD được trao cho 200 dự án sáng tạo trong nhiều lĩnh vực.
QT (theo Thanh Nien)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả