SpStinet - vwpChiTiet

 

Pháp tiếp tục hỗ trợ Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP.HCM đào tạo nhân lực

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP.HCM (TTDVPTTN), Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp (CNRS) và Trung tâm Phân tích Solaize (SCA- Pháp) vừa ký thỏa thuận hợp tác, theo đó Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP.HCM đào tạo nhân lực.

Căn cứ theo nội dung thỏa thuận, phía Cộng hòa Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ TTDVPTTN đào tạo nhân lực và tài liệu KH&CN. Cụ thể, trong 4 năm (2008-2010) Pháp sẽ giúp TTDVPTTN đào tạo 2 tiến sỹ, 8 suất đào tạo ngắn hạn. Ngược lại, phía Việt Nam sẽ tiếp nhận 1-2 sinh viên của đại học IUT-Pháp sang thực tập hàng năm.
Đại diện Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp cho biết: ngay từ khi Trung tâm hình thành, phía Pháp đã tích cực hỗ trợ về đào tạo nhân lực. Pháp mong muốn TTDVPTTN sẽ trở thành Trung tâm không những của TP.HCM mà cả phía Nam.
Giám đốc Sở KH&CN, ông Phan Minh Tân, khẳng định () sự trưởng thành của Trung tâm là biểu hiện mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước. Vấn đề đào tạo nhân lực luôn là vấn đề quan trọng vì “tiền có thể mua được máy móc tốt nhưng chưa chắc đã có người giỏi”. Ông cho rằng, mối quan hệ hợp tác giữa CNRS, SCA và TTDVPTTN cần phải nâng cao hơn nữa. Số lượng 2 tiến sỹ, 8 thực tập trong 4 năm được Pháp đào tạo tuy đã tăng hơn so với bản kí kết trước (1 suất đào tạo tiến sỹ, 3 suất đào tạo ngắn hạn) nhưng còn quá ít so với nhu cầu của Việt Nam. Ông cam kết, Sở KH&CN sẽ hỗ trợ tích cực để thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên đạt kết quả cao nhất. Sở sẽ tìm những nguồn kinh phí khác để hỗ trợ cán bộ nhân viên thuộc Sở KH&CN có thể sang Pháp để đào tạo. 

Bản thỏa thuận hợp tác sẽ có giá trị trong 4 năm, thuộc chương trình hợp tác lâu dài giữa TTDVPTTN và CNRS, SCA

Bích Hằng