SpStinet - vwpChiTiet

 

Phân tích ổn định trượt sâu công trình đắp trên đất yếu được xử lý bấc thấm gia tải trước

Với nghiên cứu này, PGS. TS Trần Xuân Thọ (ĐH Bách khoa TP. HCM) đã tổng hợp các phương pháp để phân tích ổn định trượt sâu của công trình đắp trên nền đất yếu được xử lý bằng bấc thấm (PVD) kết hợp gia tải trước.

Kết quả phân tích ổn định trượt sâu của công trình san lấp xử lý nền thuộc Cảng Container Trung tâm Sài Gòn (SPCT) ở Khu Công nghiệp Hiệp Phước TP. HCM cho thấy, hệ số an toàn theo các phương pháp phân tích khác nhau có giá trị sai khác đáng kể, tuy nhiên hầu hết chúng vẫn tuân theo các nguyên tắc chung là tăng khi độ cố kết tăng và giảm khi tiến hành đắp gia tải thêm.

Phương pháp phân tích ổn định theo ứng suất hiệu với các thông số sức kháng cắt thoát nước cho hệ số an toàn cao hơn phương pháp ứng suất tổng với số sức kháng cắt không thoát nước. Hệ số an toàn thu được từ kết quả quan trắc áp lực nước lỗ rỗng cao hơn hệ số an toàn xác định từ kết quả dự báo Su khoảng 35%. Để thiên về an toàn khi phân tích ổn định trượt sâu của công trình đắp gia tải trước trên nền đất yếu khu vực Hiệp Phước – TP. HCM, với các thông số sức kháng cắt tổng cần được sử dụng để phân tích tính toán.
LV (nguồn: TC Xây dựng, 11/2013)

Các tin khác: