SpStinet - vwpChiTiet

 

Phân tích ổn định chuyển động quay vòng xe khách giường nằm bằng mô hình động lực học phẳng

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả Trần Hữu Nhân, Nguyễn Lê Duy Khải, Nguyễn Duy Bảo (Khoa Kỹ thuật giao thông, ĐH Bách Khoa TP.HCM) tập trung nghiên cứu ứng dụng mô hình động lực học phẳng, kết quả tính toán cho các thông số cơ bản để xác định tính năng động lực học chuyển động của xe.

Động lực học ổn định chuyển động quay vòng của xe khách giường nằm HB 120 được tính toán mô phỏng bằng mô hình động lực học phẳng cho cả 3 trường hợp tải trọng: không tải, nửa tải và đầy tải. Kết quả được phân tích và so sánh với các điều kiện tới hạn cho phép đảm bảo tính năng động lực học về độ ổn định và an toàn, cụ thể: quay vòng thừa xảy ra trong tất cả các trường hợp tải trọng của xe; giá trị vận tốc tới hạn cho phép đảm bảo điều kiện trượt ngang khi xe quay vòng được xác định; các thông số động học và động lực học của xe, tại vị trí của từng bánh xe trước, sau riêng biệt được xác định theo thời gian, làm cơ sở tham khảo trong quá trình thiết kế xe.

Để đảm bảo tốt hơn tính năng động lực học quay vòng, cũng như độ tin cậy của kết quả mô phỏng được phân tích, cần nghiên cứu thiết kế cải tiến thông số về phân bố khối lượng xe; các thông số tính toán mô phỏng của xe cơ sở HB 120 cần được xác định chính xác hơn bằng phương pháp thực nghiệm.
LV (nguồn: Kỷ yếu HN KH&CN ĐH Bách khoa TP.HCM lần 13)

Các tin khác: