SpStinet - vwpChiTiet

 

Phân tích Lamivudin và tạp đồng phân bằng phương pháp điện di mao quản

Đề tài do các tác giả Nguyễn Xuân Lý (Khoa Dược, ĐH Y dược TP.HCM), Nguyễn Ngọc Vinh, Nguyễn Đức Tuấn, Lê Thị Thu Cúc (Viện Kiểm nghiệm TP.HCM) thực hiện ứng dụng kỹ thuật điện di mao quản vùng (Capillary Zone Electrophoresis, CZE) với sự hiện diện của một tác nhân đối quang (chiral selector) trong dung dịch đệm để tách tạp đồng phân quang học của lamivudin và kỹ thuật sắc ký mixen điện động (Micellar Electrokinetic Chromatography, MEKC) để xây dựng quy trình định lượng lamivudin trong một số chế phẩm mà không qua quá trình xử lý mẫu.

Nghiên cứu tiến hành với nguyên liệu lamivudin (Ấn Độ) và các chế phẩm chứa lamivudin; máy điện di mao quản, dung môi và hóa chất; các phương pháp tách tạp đồng phân lamivudin và định lượng lamivudin trong chế phẩm.

Qua khảo sát thực nghiệm, nhóm nghiên cứu đã tách được lamivudin và tạp đồng phân hoàn toàn (độ phân giải 1,95) với điều kiện điện di thích hợp là: cột mao quản silaca nung chảy, đường kính trong 50 µm, chiều dài 48 cm, chiều dài hiệu quả 39,5 cm, nhiệt độ cột 250C, điện thế 15 kV, bước sóng phát hiện 270 nm… Về định lượng lamivudin trong chế phẩm, với dung dịch đệm natri tetraborat (pH khoảng 9,2) và sự hiện diện của chất hoạt động bề mặt là SDS (sodium dodecyl sulfat) có thể phân tích đồng thời lamivudin và chất phối hợp zidovudin…; điều kiện điện di thích hợp là: cột mao quản silaca nung chảy, đường kính trong 50 µm, chiều dài 48 cm, chiều dài hiệu quả 39,5 cm, nhiệt độ cột 250C, điện thế 15 kV, bước sóng phát hiện 270 nm, dung dịch đệm natri tetraborat 50 Mm chứa 50 mM SDS…
Như vậy, bằng phương pháp điện di mao quản, nhóm tác giả đã chọn được điều kiện để tách tạp đồng phân lamivudin và xây dựng được quy trình phân tích lamivudin trong các chế phẩm chứa lamivudin riêng lẻ và dạng phối hợp với hoạt chất khác như zidovudin. Phương pháp xây dựng có tính đặc hiệu, cho kết quả chính xác và có tính lặp lại. Các kết quả thu được cũng nhằm góp phần ứng dụng phương pháp điện di mao quản vào lĩnh vực kiểm nghiệm dược phẩm. Mặt khác, tạo một bước thuận lợi trong việc kiểm tra tạp đồng phân của nguyên liệu lamivudin.

LV (nguồn: TC Dược học số 385, 5/2008)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả