SpStinet - vwpChiTiet

 

Phân tích đánh giá một số tồn tại khi sản xuất, sử dụng cấp phối đá dăm làm móng đường ô tô ở TP.HCM.

Đề tài do TS Nguyễn Văn Hùng, ThS Nguyễn Văn Du (Đại học GTVT) thực hiện nhằm phân tích đánh giá một số tồn tại trong việc sản xuất sử dụng cấp phối đá dăm.

Lớp cấp phối đá dăm được sử dụng rộng rãi ở nhiều công trình trên địa bàn TP.HCM và khu vực phía Nam nhưng trong quá trình sử dụng đã nảy sinh nhiều vấn đề cần phải bổ sung và hoàn thiện nhằm giúp cho công tác thiết kế, thi công, kiểm tra và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm tốt hơn.
Qua phân tích chất lượng vật liệu cấp phối đá dăm tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam cho thấy, hầu hết các công trình thi công hiện nay đều sử dụng máy san để san vật liệu (kể cả lớp móng trên và lớp móng dưới). Vì vậy thường dẫn đến cốt liệu hạt bị phân tầng, chất lượng các lớp móng không ổn định, khó đảm bảo yêu cầu thiết kế.
Để sử dụng vật liệu cấp phối đạt hiệu quả, đề tài đề nghị, cần hoàn thiện dây chuyền và công nghệ sản xuất cấp phối đá dăm để đảm bảo cung cấp cho thị trường nguồn vật liệu đáp ứng tiêu chuẩn, nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất. Ngoài ra, tác giả kiến nghị bộ GTVT xem xét lại tiêu chuẩn 22 TCN 334-06 hiện hành để các tiêu chuẩn có tính kế thừa và sử dụng vật liệu cấp phối đá dăm phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.
BH (Theo Tạp chí GTVT, số 5/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả