SpStinet - vwpChiTiet

 

Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật của hệ thống bơm nhiệt sấy lạnh

Đề tài do tác giả Phạm Văn Tùy, Trịnh Quốc Dũng, Trần Minh Cường (Viện KH & CN nhiệt lạnh, trường Đại học Bách khoa Hà Nội) thực hiện nhằm xác định hiệu quả của hệ thống bơm nhiệt để sấy lạnh nghệ đen.

Nhóm tác giả tiến hành sấy nghệ đen ở nhiệt độ t = 350C, khối lượng vật liệu sấy là 2-6 kg. Nghệ đen sẽ biến màu, mất chất dinh dưỡng tốt nếu tiến hành sấy nóng. Thiết bị dùng trong quá trình thực nghiệm là máy hút ẩm và sấy lạnh đa chức năng BK- BSH 1.4.
Kết quả thực nghiệm cho thấy, hệ thống bơm nhiệt sấy lạnh đa năng BK- BSH 1.4 đạt hiệu quả làm việc tốt nhất (hệ số SMER, COP và ne có giá trị lớn nhất) với lưu lượng gió qua buồng sấy G kk = 0.32 kg/s và tỉ lệ không khí bypass qua dàn lạnh BP = 55%. Bypass không khí qua dàn lạnh là giải pháp tốt thích hợp để sấy lạnh các sản phẩm khó sấy. Nó không chỉ nâng cao hiệu quả của hệ thống cả về mặt kinh tế, năng lượng mà có thể làm tăng chất lượng sản phẩm.

BH (Theo tạp chí KH&CN Nhiệt, số11/07)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả