SpStinet - vwpChiTiet

 

Phân tích các hiện tượng cực đoan và xu hướng biến đổi lượng mưa trong 30 năm ở Long An bằng phương pháp thống kê

Nhóm tác giả Nguyễn Hồng Quân và Trương Cung Quế (Viện Môi trường và tài nguyên, ĐH Quốc gia TPHCM) dùng phương pháp thống kê để phân tích, tổng hợp và hệ thống dữ liệu lượng mưa ở Long An trong 30 năm gần đây về loại, cường độ và xu hướng thay đổi.

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích xu thế biến đổi khí hậu EMD (Empirical Mode Decomposition) để tính toán xu thế biến đổi lượng mưa, và phần mềm phân tích xử lý số liệu thủy văn Hydrognomon để thống kê lượng mưa cực trị. Dữ liệu sử dụng cho nghiên cứu là số liệu mưa quan trắc trong giai đoạn 1/1/1981- 31/12/2010 tại hai trạm Mộc Hóa (theo giờ) và Cần Đước (theo ngày).

Thống kê cho thấy, từ năm 1990 trở đi lượng mưa có xu hướng tăng nhẹ; lượng mưa theo giờ có xu hướng giảm dần trong những năm cuối giai đoạn nghiên cứu; lượng mưa theo ngày tương đối ổn định hơn; và cường độ mưa trong vòng 1 giờ có thể dao động từ 100-200mm với chu kỳ lặp lại từ 10-500 năm.

Kết quả nghiên cứu đã góp phần bổ sung các nghiên cứu trước đó về đánh giá khả năng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng đến tỉnh Long An, dự báo tác động của hiện tượng mưa cực đoan đến năng suất cây trồng và tình trạng ngập lụt đô thị.

TN (nguồn: TC Khí tượng Thủy văn, Tháng 2-2014)
 

Các tin khác: