SpStinet - vwpChiTiet

 

Phân tích các chất kích thích tăng trưởng họ Beta-agonist (Clenbuterol, Salbutamol) trong thịt heo, gan heo, thức ăn nuôi heo bằng phương pháp sắc ký ghép khối phổ GC/MS

Đây là đề tài thực hiện trong 3 năm (2005-2008) do Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí nghiệm chủ trì, ThS. Chu Vân Hải làm chủ nhiệm, nhằm xây dựng phương pháp phân tích Clenbuterol (CLEN) và Salbutamol (SAL) - các chất đã bị cấm sử dụng - trong thịt heo, gan heo, thức ăn nuôi heo bằng lỹ thuật sắc ký ghép khối phổ (GC/MS). Đề tài đã được Sở KH&CN TP.HCM nghiệm thu ngày 20/1.

Việc kiểm tra nhanh các chất tăng trưởng họ Beta-agonist trong chăn nuôi, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như phân tích CLEN, SAL tại các phòng thí nghiệm ở Việt Nam hầu hết đều sử dụng phương pháp Elisa (dựa vào phản ứng kháng nguyên - kháng thể để sàng lọc). Tuy nhiên, phương pháp này thường có hiện tượng cho kết quả dương tính giả. Mặt khác, trong quy định của Liên Minh Châu Âu (chỉ thị 657/EC/2002) đối với phương pháp Elisa cũng có yêu cầu: kết quả dương tính trên Elisa phải được thử nghiệm khẳng định bằng phương pháp sắc ký ghép khối phổ.
Theo đó, tác giả đã sử dụng nội chuẩn là 17-methyltesttosterone, đơn giản rẻ tiền thay cho CLEN d3, d5, d6 hoặc CLEN (13C), cho kết quả giới hạn phát hiện của phương pháp là: với CLEN là 0,16ppb (thức ăn gia súc), 0,05 ppb (thịt heo), 0,05 ppb (gan heo); với SAL là 0,11 ppb (thức ăn gia súc), 0,07 ppb (thịt heo), 0,07 ppb (gan heo); hiệu suất thu hồi 65-88%. Với việc chạy GC/MS (SIM) tại 5 điểm cho kết quả định lượng và nhận danh chính xác hơn so với yêu cầu 657/EC/2002 (quy định tối thiểu 4 điểm nhận danh đối với chất cấm). Đề tài cũng đã xây dựng được quy trình phân tích khẳng định dư lượng CLEN và SAL chung cho cả 3 nền mẫu bằng GC/MS (SIM) đơn giản, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí phân tích, đạt độ thu hồi tương đối ổn định. Tuy nhiên, hội đồng nghiệm thu cho rằng, cần phải tiếp tục xây dựng làm rõ quy trình, triển khai thí điểm tại các phòng thí nghiệm chuẩn để khẳng định tính ổn định cũng như nâng cao tính ứng dụng thực tế của kết quả nghiên cứu.

Lam Vân

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả