SpStinet - vwpChiTiet

 

Phân tích biến dạng lún vệt bánh xe trong kết cấu mặt đường hỗn hợp

Đề tài do ThS. Nguyễn Quang Phúc, ThS. Bùi Tuấn Anh (Trường ĐH Giao thông vận tải) thực hiện nghiên cứu biến dạng lún vệt bánh xe và những định hướng cho thiết kế cấu tạo kết cấu mặt đường hỗn hợp ở Việt Nam.
Trên cơ sở nghiên cứu phân tích các dạng kết cấu mặt đường hỗn hợp và lún vệt bánh, nhóm tác giả đưa ra một số kiến nghị cho thiết kế cấu tạo kết cấu mặt đường cao tốc ở nước ta: tổng chiều dày các lớp BTAP (các lớp móng và các lớp bê tông asphalt) tối thiểu 15 cm, chọn loại BTAP có cường độ cao, ổn định ở nhiệt độ cao tốt làm tầng mặt. Sử dụng các loại vật liệu làm lớp móng trên: cấp phối đá gia cố xi măng, bê tông nghèo, bê tông đầm chặt bằng lu có chiều dày tối thiểu 18-20 cm. Cần cân nhắc khi sử dụng lớp móng trên bằng bê tông xi măng có độ cứng lớn. Sử dụng các vật liệu địa phương gia cố xi măng, vôi – tro bay để làm lớp móng dưới. Nhóm tác giả cũng đã thực hiện nghiên cứu các loại BTAP dạng SMA, MA bước đầu cho kết quả tốt (có cường độ cao, dính bám tốt với lớp dưới và có khả năng chống cắt trượt lớn ở nhiệt độ cao); đang xây dựng tiêu chuẩn thí nghiệm đánh giá độ lún vệt bánh của các loại BTAP với các điều kiện khai thác ở Việt Nam.
LV (nguồn: TC Giao thông vận tải, 8/2010)

Các tin khác: