SpStinet - vwpChiTiet

 

Phân tích ảnh hưởng của việc bố trí cốt thép dự ứng lực tới nội lực trong kết cấu cầu cong bêtông cốt thép dự ứng lực

Ths Nguyễn Đức Thị Thu Định, GS.TS Nguyễn Viết Trung (bộ môn Công trình giao thông thành phố, Trường Đại học GTVT) hướng sự quan tâm đến cầu cong - loại kết cấu không thể thiếu trong giao thông hiện đại với việc bố trí cốt thép dự ứng lực ảnh hưởng tới nội lực trong kết cấu cầu cong bêtông cốt thép dự ứng lực.

Qua phân tích đặc điểm bố trí cáp dự ứng lực trong cầu cong, phân tích ảnh hưởng của việc bố trí cốt thép dự ứng lực tới nội lực trong kết cấu cầu cong bêtông cốt thép, dự ứng lực, nhóm tác giả cho rằng: đối với dầm có độ cong nhỏ, momen xoắn không lớn nên bố trí cáp tại sườn dầm với mặt bằng đường tim cáp cong theo đường tim dầm, tăng cường thêm cốt thép tại các vị trí có mômen xoắn. Đối với dầm có độ cong lớn hơn, mômen xoắn tưong đối lớn, cần xem xét đặt cáp tại sườn ngoài cao hơn so với sườn trong. Đối với dầm có độ cong lớn, momen xoắn đáng kể cần xem xét bố trí cáp ở bản mặt và bản đáy để giảm bớt momen xoắn cho dầm.
Các kết quả nghiên cứu trong bài đã làm rõ phương pháp chống xoắn có sử dụng cốt thép dự ứng lực.

BH (Theo tạp chí cầu đường Việt Nam, số 4/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả