SpStinet - vwpChiTiet

 

Phần mềm quản lý dữ liệu phenotype

Các nhà khoa học thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã xây dựng thành công phần mềm quản lý dữ liệu phenotype.
 

Giao diện phần mềm quản lý phenotype

Đây là sản phẩm của kết quả hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Vương quốc Anh. Phần mềm được xây dựng trên nền công nghệ web, giúp người sử dụng dễ dàng truy cập và khai thác thông tin thông qua trình duyệt web. Ngoài ra, phần mềm này có thể cài đặt và khai thác qua mạng LAN của đơn vị, lưu trữ trên đĩa CD nhằm hỗ trợ tra cứu, tìm kiếm dữ liệu... Phần mềm giúp quản lý, cập nhật dữ liệu về phenotype bao gồm các nhóm giống lúa, thông tin chi tiết về các giống lúa cũng như cho phép tìm kiếm, truy xuất thông tin về các giống lúa theo yêu cầu của người sử dụng.
Nguồn: Tạp chí KH&CN Việt Nam

Các tin khác: