SpStinet - vwpChiTiet

 

Phân lập và xác định cấu trúc rotenon trong rễ cây Milletia pachyloba Drake var. pachyloba

Đề tài do các tác giả Phạm Thanh Kỳ (Trường ĐH Dược Hà Nội), Nguyễn Trọng Đường, Nguyễn Hoành Côi (Trung tâm KNNC Dược Quân đội), Chu Đình Kính (Viện Hoá học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thực hiện nghiên cứu về thành phần hoá học, độc tính và một số tác dụng sinh học, thông báo kết quả phân lập và xác định cấu trúc rotenon trong rễ cây dây mật (Milletia pachyloba Drake var. pachyloba).

Nghiên cứu tiến hành với mẫu cây thu hái tại Hà Giang vào tháng 5/2007 có đủ hoa, quả, dùng rễ cây phơi khô, tán thành bột để chiết xuất và phân lập.
Kết quả cho thấy, bằng phương pháp sắc ký cột kết hợp với sắc ký điều chế, nhóm tác giả đã phân lập được từ phân đoạn chiết bằng chloroform của rễ cây Milletia pachyloba Drake var. pachyloba một chất sạch, dựa vào các phổ UV, IR, MS, 1H- NMR, 13C- NMR, DEPT, HMBC, HSQC đã xác định chất phân lập được (DMI) là rotenon. Đây là hợp chất lần đầu tiên công bố có trong cây này.

LV (nguồn: Tạp Chí Dược học số 379, 11/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả