SpStinet - vwpChiTiet

 

Phân lập và xác định cấu trúc của humatein từ rễ cây lá ngón (Gelsemium glegans Benth.) ở Việt Nam

Đề tài do các tác giả Nguyễn Tiến Vững, Lê Anh Hào (Viện Pháp y Quốc gia) thực hiện phân lập và xác định cấu trúc của một alcaloid trong rễ cây lá ngón ở Việt Nam.

Cây lá ngón (Gelsemium glegans Benth) chứa hàm lượng alcaloid có độc tính rất mạnh. Hàng năm ở nước ta xảy ra nhiều vụ ngộ độc từ các bộ phận của cây lá ngón do sử dụng nhầm lần, đầu độc, tự sát. Để đáp ứng yêu cầu giám định hoá pháp cần phải có các chất chuẩn, phục vụ cho các phương pháp phân tích.
Nghiên cứu tiến hành với mẫu rễ cây lá ngón được thu hái tại Sơn La vào tháng 8/2003.
Kết quả cho thấy, từ rễ cây lá ngón (Gelsemium glegans Benth.) thuộc họ Mã tiền ( - Loganiaceae) đã phân lập được một alcaloid A4 tinh khiết. Bằng các phương pháp phân tích phổ hiện đại: phổ hồng ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều (13C-NMR, 1H-NMR, DEPT), phổ cộng hưởng từ hạt nhân hai chiều (COSY, HSQC, HMBC), phổ khối lượng, đã nhận dạng alcaloid A1 là humantenin.

LV (nguồn: Tạp chí Dược học số 380, 12/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả