SpStinet - vwpChiTiet

 

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật phân giải phế phụ phẩm chè đốn làm phân bón hữu cơ vi sinh

Nghiên cứu nhằm chọn lọc các vi sinh vật để tạo chế phẩm vi sinh bổ sung vào phụ phẩm chè thu gom dưới gốc cây của nhóm tác giả thuộc Trường Cao Đẳng Công nghiệp thực phẩm, gồm Đặng Huy Tước, Đào Thị Việt Hà và Nguyễn Việt Phương.

Chế phẩm vi sinh không chỉ giúp cải thiện lý tính, hóa tính, độ phì và hoàn trả chất dinh dưỡng cho đất mà còn là một trong những phương cách tăng cường và làm giàu hệ vi sinh vật hữu ích của bản địa, góp phần bảo đảm tính bền vững cho môi trường sinh thái của đất trồng chè.
Trong nghiên cứu này, các chủng vi sinh vật được phân lập và tuyển chọn từ các mẫu đất trồng chè ở huyện Phù Ninh, Thanh Sơn, thị xã Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ và các chủng đang được lưu giữ tại Bảo tàng Giống chuẩn Vi sinh vật – ĐHQGHN. Các chủng phân lập đã được sàng lọc bằng các phương pháp như xác định khả năng sinh enzym ngoại bào như amylaza, CMC-aza, chitinaza, pectinaza, xylanaza và proteaza, các chủng được tuyển chọn thông qua khả năng sinh tanaza cao, sinh enzym phân hủy phức hệ xenlulo.

Kết quả, nghiên cứu đã phân lập và tuyển chọn được chủng nấm sợi HB6.1 có khả năng sinh tanaza cao, chủng vi khuẩn S23 có khả năng sinh enzym phân hủy phức hệ xenlulo và chủng xạ khuẩn E2 có khả năng sinh proteaza và phức hệ xenlulo cao. Dựa vào đặc điểm hình thái, đặc tính sinh hóa và phân tích trình tự đoạn ITS và 28S đoạn D1D2 đối với nấm mốc, ADNr 16S đối với xạ khuẩn và vi khuẩn, chủng S23 thuộc loài Bacillus subtilis và chủng xạ khuẩn E2 thuộc chi Streptomyces. Cả 3 chủng nghiên cứu đều có khả năng sinh các enzym ngoại bào khác kích thích quá trình phân hủy lá, cành chè nhanh.
MN (Nguồn: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 3+4/2014)

Các tin khác: