SpStinet - vwpChiTiet

 

Bàn về cơ sở khoa học để quy định phân tách phần xe chạy dành riêng cho xe mô tô và xe gắn máy

Đề tài do TS. Đào Huy Hoàng (Viện Khoa học và Công nghệ GTVT) thực hiện. Chủ trương tách làn dành riêng cho xe máy và mô tô là một chiến lược nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng vận tải trên toàn mạng lưới đường Việt Nam. Để thực hiện được cần có các cở sở khoa học, có quy hoạch về cơ sở hạ tầng…

Trên cơ sở phân tích tính toán khoa học về chiều dài và chiều rông tối thiểu cho phần xe máy chạy cùng khả năng thông hành của đường,  khả năng thông xe của làn đường xe máy, tác giả khẳng định, để tách phần xe chạy dành riêng cho xe môtô hoặc xe máy cần dựa trên 3 yếu tố chính: chiều rộng phần xe chạy theo một hướng trên đường hiện tại; lưu lương giao thông; tỉ lệ thành phần trong dòng xe của ôtô và mô tô - xe máy. 

Đối tượng được xem xét tách làn là các đường trục, nhiều làn xe và đường 2 làn xe với chiều rộng phần xe chạy đủ lớn trên các đường ngoài đô thị. Việc phân tách làn đường dành riêng cho môtô và gắn máy không tiến hành tại các giao cắt cùng mức vì tổ chức tách làn tại các giao cắt sẽ làm tăng số lượng các điểm xung đột gây nguy cơ rối loạn giao thông trong nút, tác nghẽn, mất an toàn giao thông. Ngoài ra, tác giả đề xuất cần phải bổ sung nội dung tiêu chuẩn kỹ thuật dành cho phần xe chạy của xe máy vào các tiêu chuẩn hiện hành khác đối với đường làm mới, nâng cấp cải tạo, đang khai thác.

BH (Theo Tạp chí Cầu đường, số 1&2/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả