SpStinet - vwpChiTiet

 

Phân bố nội lực tại trạng thái xuất phát trong cầu treo dây văng ba nhịp bất đối xứng.

Đề tài do TS Phùng Mạnh Tiến (Phân viện KHCN GTVT phía nam) và ThS Nguyễn Hữu Hùng (Tổng công ty TVTK GTVT) thực hiện nhằm phân tích sự phân bố nội lực tại trạng thái xuất phát trong cầu treo dây văng ba nhịp đối xứng.

Trạng thái xuất phát là một trong những trạng thái quan trọng của quá trình tính toán cầu dây văng ba nhịp bất đối xứng. Trạng thái ban đầu chọn trên cơ sở đảm bảo khả năng chịu lực của hệ dầm và dây dưới tác dụng của tĩnh và hoạt tải thi công.
Đề tài tập trung phân tích nội lực xuất hiện trong cầu treo dây văng 3 nhịp bất đối xứng, bố trí hai mặt phẳng dây với sơ đồ dây hình rẽ quạt, dầm chính bằng các thép dạng dầm đa năng liên kết giữa dầm chính và trụ tháp sử dụng gối đàn hồi. Sau khi phân tích nội lực trong dầm, đề tài cho rằng, tại trạng thái xuất phát nội lực trong hầu hết các kết cấu chính đều có lợi khi chiều cao trụ tháp số 2 càng lớn, ngoại trừ giá trị lực dọc trục trong trụ tháp số 2 và lực căng trong dây neo tại nhịp ngắn. Khi thiết kế cầu treo dây văng bất đối xứng nên xem xét lựa chọn chiều cao trụ tháp của nhịp ngắn cao.
BH (Theo Tạp chí Cầu đường, số 7/08)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả