SpStinet - vwpChiTiet

 

Petrovietnam triển khai đề án phát triển nhiên liệu sinh học

Ðể cụ thể hóa chủ trương phát triển nhiên liệu sinh học (NLSH) ở Việt Nam trong thời gian tới, các cơ quan quản lý nhà nước đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nhằm tạo ra khuôn khổ pháp lý cho hoạt động đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp NLSH. 
 
Ðể thúc đẩy sự hình thành phát triển của ngành công nghiệp NLSH, cần vai trò của một doanh nghiệp lớn, đủ tầm để gánh vác trách nhiệm tiên phong trong tạo lập thị trường. Tháng 2-2009, Tập đoàn Dầu khí quốc gia đã đưa ra "Kế hoạch và  Chương trình triển khai các dự án NLSH đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025" với nội dung tổng quát gồm: phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh và phân phối các loại NLSH. Phấn đấu đến năm 2015, sản xuất và phân phối NLSH gốc của PVN đạt khoảng 250-350 nghìn tấn/năm. Ðề xuất cơ sở xây dựng hành lang pháp lý và các chính sách ưu đãi sử dụng NLSH; tổ chức tuyên truyền khuyến khích sử dụng NLSH, phát triển trồng cây nguyên liệu sinh học; xây dựng, phát triển hệ thống tồn chứa và phân phối các sản phẩm NLSH trên cơ sở tận dụng tối đa hệ thống phân phối có sẵn và đầu tư phát triển hệ thống mới nhằm tạo ra sự đồng bộ giữa sản xuất và phân phối sản phẩm; quy hoạch và phát triển các vùng nguyên liệu tập trung nhằm bảo đảm cung cấp ổn định 100% nguồn nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy sản xuất NLSH.
 
Công tác triển khai các dự án NLSH của Tập đoàn Dầu khí quốc gia đến nay đã đạt được một số kết quả. Dự án Nhà máy Ethanol Phú Thọ tại huyện Tam Nông (Phú Thọ). Chủ đầu tư là Tổng công ty Dầu Việt Nam -PVOIL (29%), Tổng công ty Tài chính Dầu khí - PVFC (10%), Tổng công ty Dung dịch khoan - DMC (10%) và các đối tác khác đã được khởi công tháng 9-2008. Công suất của nhà máy là 100 triệu lít/năm, sử dụng 240 tấn sắn lát khô/năm, tổng mức đầu tư 80 triệu USD, công nghệ của Công ty Delta-T (Mỹ), dự kiến hoàn thành và bắt đầu sản xuất tháng 3-2011.
 
Nhà máy Ethanol Quảng Ngãi xây dựng tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi). Chủ đầu tư là Tổng công ty Dịch vụ tổng hợp Dầu khí -PETROSETCO (51%), Tổng công ty Lọc dầu Bình Sơn - BSR (29%), Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam - PVFC (10%) và các đối tác khác. Công suất của nhà máy là 100 triệu lít/năm, sử dụng 240 tấn sắn lát khô/năm, tổng mức đầu tư 80 triệu USD. Công nghệ của Công ty Delta-T (Mỹ), khởi công xây dựng tháng 1-2009, dự kiến bắt đầu sản xuất năm 2011.
 
Dự án Nhà máy Ethanol Bình Phước triển khai trên diện tích 43 ha tại huyện Bù Ðăng (Bình Phước). Chủ đầu tư là Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOIL (29%), Tập đoàn ITOCHU (Nhật Bản) (49%), Công ty LICOGI 16 (22%). Công suất của nhà máy là 100 triệu lít/năm, sử dụng 240 tấn sắn lát khô/năm, tổng mức đầu tư 80 triệu USD. Công nghệ của Công ty PRAJ (Ấn Ðộ), dự kiến khởi công tháng 3-2010, đi vào sản xuất tháng 9-2011.
 
Theo kế hoạch tiến độ, đến năm 2012, các nhà máy của Tập đoàn Dầu khí sẽ cung cấp 240 triệu lít/năm. Cùng với sản lượng các nhà máy ethanol của các nhà đầu tư tư nhân khác đang triển khai, lượng cung trong nước sẽ đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để Nhà nước quyết định áp dụng tỷ lệ bắt buộc sử dụng xăng E5. 
 
Hình thành thị trường NLSH
Ðể tiếp tục tạo điều kiện hình thành thị trường NLSH và đầu ra cho các nhà máy Ethanol, Tập đoàn Dầu khí đã xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kênh phân phối NLSH và truyền thông về NLSH cho thị trường trong hai năm 2010 và 2011.
 
Xăng và dầu pha ethanol và bio-diezel sẽ được phân phối đến người tiêu dùng thông qua kênh phân phối xăng dầu hiện tại. Do có đặc tính hút nước mạnh hơn xăng dầu thông dụng, các thiết bị phân phối NLSH cần sạch và kín để tránh hiện tượng tách pha (phase separation) ảnh hưởng đến quá trình đốt của động cơ. Việc đầu tư nâng cấp, hoán cải các thiết bị tàng trữ, vận chuyển và bán lẻ của hệ thống phân phối xăng dầu hiện tại sẽ được tiến hành để bảo đảm an toàn tuyệt đối khi phân phối NLSH. Chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật và quy chế quản lý hệ thống phân phối NLSH sẽ là bước tiếp theo đang được Tập đoàn Dầu khí chuẩn bị tích cực.

Cùng với công tác chuẩn bị hệ thống phân phối, việc quảng bá và giới thiệu NLSH một sản phẩm mới đối với thị trường và người tiêu dùng Việt Nam là một việc rất quan trọng đang được Tập đoàn Dầu khí lên kế hoạch triển khai. 
QT (theo NACESTI)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả