SpStinet - vwpChiTiet

 

PATENT MAP – công cụ hữu ích

Có thể dễ dàng tìm thấy những giới thiệu chào bán các báo cáo phân tích công nghệ qua thông tin sáng chế trên internet với giá khoảng 1.200 USD/1 báo cáo phân tích. Nội dung trong báo cáo gồm: phát triển của các sáng chế liên quan theo thời gian, những công nghệ liên quan, các đối tác hoặc đối thủ cạnh tranh, các nhà sáng chế hàng đầu, tình trạng pháp lý các sáng chế… được thể hiện qua các bảng, biểu, có thể bao gồm cả thống kê các sáng chế  hết hạn độc quyền, danh sách các đơn vị sở hữu các sáng chế.

Đọc tiếp...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả