SpStinet - vwpChiTiet

 

Paeoniflorin và benzoylpaeoniflorin phân lập từ cây bạch thược (paeonia lactiflora pall)

Là đề tài được nhóm nghiên cứu gồm Phan Văn Kiệm, Phạm Hải Yến (Viện Hóa học các Hợp chất Thiên nhiên, Viện KH&CN Việt Nam) thực hiện nhằm phân lập và xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất là dẫn xuất monotecpen paeoniflorin và benzoylpaeoniflorin từ dịch chiết metanol của rễ cây bạch dược-một cây thảo dược được trồng ở Việt Nam.

Nhóm nghiên cứu tiến hành phân lập các hợp chất bằng cách lấy 5 kg rễ cây bạch thược, rửa sạch, phơi khô, nghiền nhỏ thành bột và chiết với metanol thu được 65g dịch cô metanol.
Dịch metanol này được bổ sung vào 2 lít nước cất và chiết lần lượt bằng hexan, clorofoc, etyl axetat và n-butanol thu được 14g dịch cô hexan, 21g dịch cô clorofoc, 7g dịch cô etyl axetat và 11g dịch cô n-butanol.
Dịch cô clorofoc được tiến hành phân lập bằng các sắc ký cột lặp lại với chất hấp phụ là silica gel pha thường và pha ngược thu được các hợp chất 1 (4,3g) và 2 (1,1g), dưới dạng tinh thể, có màu trắng ngà.
Để xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân và phổ khối lượng (ESI).
Từ cấu trúc hóa học, nhóm đưa ra kết luận, hợp chất 1 chính là paeoniflorin và hợp chất 2 là benzoylpaeoniflorin, 2 hợp chất chính trong rễ cây bạch thược.
HT (Theo Tạp Chí Hóa học T.45-5/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả