SpStinet - vwpChiTiet

 

Ô nhiễm bụi vẫn chưa được khắc phục

Chiều 18/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức công bố Báo cáo Môi trường Quốc gia năm 2013 về chủ đề môi trường không khí giai đoạn 2008-2013. Đây là báo cáo môi trường không khí thứ hai được Bộ thực hiện, và là lần đầu tiên khảo sát môi trường không khí không chỉ ở đô thị mà cả ở nông thôn và tác động của một số nguồn ô nhiễm xuyên biên giới.

Báo cáo cho thấy vấn đề đáng lo ngại nhất là ô nhiễm bụi ở cả đô thị lẫn khu vực làng nghề và nông thôn vẫn chưa được cải thiện so với giai đoạn 2003-2007. Nồng độ các khí nhà kính tuy hầu hết vẫn nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép nhưng tại các khu vực sản xuất công nghiệp và các trục giao thông chính lại có xu hướng tăng lên. Ngoài ra, ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm mùi cũng là những vấn đề chưa được khắc phục từ nhiều năm nay, đặc biệt là ở các khu vực làng nghề.

Hệ quả đáng báo động là, trong những năm gần đây, tỷ lệ mắc các bệnh về đường hô hấp được Bộ Y tế  đánh giá là cao nhất. Tỷ lệ người dân mắc các bệnh hô hấp tại các làng nghề, khu vực gần các khu sản xuất công nghiệp và các nút giao thông cũng cao hơn các khu vực khác.

Theo báo cáo, cần gấp phải có nhiều hơn những quy định đặc thù cho môi trường không khí và thắt chặt hơn công tác quản lý, thực thi pháp luật. Đặc biệt cần quan tâm hơn tới việc kiểm soát khí thải tại nguồn, ví dụ như đưa ra các tiêu chuẩn về phát thải cho xe cộ, nhà máy v.v. và có quy chế xử phạt rõ ràng.

Báo cáo gồm sáu chương, được xây dựng theo mô hình DPSIR của Cơ quan Môi trường châu Âu (European Environment Agency) phân tích năm yếu tố: động lực (Driving forces) - các điều kiện tự nhiên và kinh tế-xã hội ảnh hưởng đến môi trường không khí như sự gia tăng dân số, phát triển đô thị, phát triển các ngành kinh tế và giao thông vận tải v.v.; áp lực (Pressures) - các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí; hiện trạng (States) - chất lượng môi trường không khí được đánh giá qua một số thông số đặc trưng như nồng độ bụi (bụi lơ lửng tổng số và bụi mịn), SO2, NO2, ozone, tiếng ồn v.v.; tác động (Impacts) - những ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, kinh tế- xã hội và biến đổi khí hậu; đáp ứng (Responses) - những kết quả và hạn chế trong quản lý môi trường không khí hiện nay; và những giải pháp cho thời gian tới.

Nguồn: Tạp chí Tia Sáng

Các tin khác: