SpStinet - vwpChiTiet

 

Nuôi cấy tế bào để sản xuất hợp chất thứ cấp

Cây xanh bao phủ hành tinh như một nhà máy lọc sạch bầu khí quyển. Cây xanh còn là ”nhà máy” sản xuất ra rất nhiều chất hữu cơ có giá trị dùng làm thực phẩm hoặc dược phẩm (khoảng 25% các loại dược phẩm có nguồn gốc thực vật). Tuy nhiên, sử dụng các dược liệu này vẫn rất hạn chế do chỉ có thể chiết xuất trực tiếp một lượng rất ít từ thực vật nên cần có giải pháp để sản xuất, tăng hàm lượng và ổn định nguồn cung cấp. Giải pháp đó chính là ứng dụng công nghệ sinh học, mà cụ thể là công nghệ nuôi cấy tế bào thực vật.

Hợp chất thứ cấp và nuôi cấy tế bào

Những nghiên cứu về hợp chất thứ cấp thực vật phát triển từ những năm 1950. Có khoảng hơn 30.000 hợp chất được chiết xuất từ thực vật có hoạt tính và rất có giá trị đối với cuộc sống. Những hợp chất này như các alkaloid, terpenoid, phenolic… được biết đến như là các hợp chất thứ cấp. Các hợp chất thứ cấp thường chỉ được tạo ra ở một số loại tế bào nhất định như các tế bào rễ tơ, biểu mô, hoa, lá…
Một trong những hợp chất thứ cấp rất có giá trị trong điều trị ung thư là taxol. Nhu cầu taxol trên thế giới rất cao nhưng hàm lượng chiết xuất từ các loại thông tự nhiên rất ít do lớp vỏ mỏng của cây thông đỏ chứa khoảng 0,001% taxol. Các hợp chất thứ cấp có giá trị như vậy có thể được sản xuất bằng công nghệ nuôi cấy tế bào. Đây là một kỹ thuật quan trọng trong công nghệ sinh học mà ưu điểm lớn nhất là có thể chủ động tăng nguồn cung cấp các nguồn dược liệu  bằng cách tách chiết một tỷ lệ lớn lượng hoạt chất từ tế bào thực vật nuôi cấy. (xem đầy đủ-pdf)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả