SpStinet - vwpChiTiet

 

Bàn luận về chấn thương sọ não từ những thống kê 2003-2007 tại Bệnh viện nhân dân 115

Đề tài do tác giả Nguyễn Hoàng Anh và cộng sự thực hiện phân tích những con số thống kê trong 5 năm ở BVND 115 và bàn luận về tình hình chấn thương sọ não, từ đó góp phần tìm giải pháp ngăn chặn hiểm hoạ này.

Theo đó, nguyên nhân CTSN do tai nạn giao thông chiếm chủ yếu (84%), các nguyên nhân khác (tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt…) chiếm 16%. Số lượng tiếp nhận riêng CTSN trong từng tháng của mỗi năm ở BVND 115 từ tháng 1/2003-7/2007 thấp nhất 1146, cao nhất 1727 trường hợp, trung bình 1386 trường hợp/tháng. Quan sát con số thống kê từ 2003-2007 thấy chỉ có năm 2005 là con số thấp hơn cả về CTSN, số bị thương do tai nạn giao thông và số tử vong . Các năm 2006, 2007 con số lại tăng vọt, tỷ lệ mổ cấp cứu sọ não so với CTSN là 3,77%. Tỷ lệ tử vong do CTSN tại viện tính theo số thống kê 5 năm CTSN là 1,3% (cứ 100 người CTSN thì chết 1,3 người), tính theo số bệnh mổ do CTSN thì tử vong 5,56%...
Như vậy, BVND 115 trong 5 năm đã thu dung cấp cứu điều trị 74865 CTSN do tai nạn giao thông, mổ cấp cứu mới tính đến 6/2007 là 2826 ca, hơn 1000 trường hợp tử vong, hàng trăm ca bị di chứng nặng nề. Đó là những con số tổn thất đặc biệt nghiêm trọng về tinh thần đi kèm những tổn phí lớn cho mỗi gia đình và toàn thể xã hội. Nhằm hạn chế CTSN, hạn chế tử vong, mở rộng phát triển hoàn chỉnh hệ thống cấp cứu là nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế, việc đội mũ bảo hiểm là cần thiết nhưng chưa phải là tất cả để có thể chấm dứt đại nạn này. Giảm tai nạn giao thông là một vấn đề lớn thuộc trách nhiệm của cả xã hội, trước tiên là ý thức chấp hành luật giao thông. Về luật giao thông, cần có những cập nhật phù hợp, một yếu tố rất quan trọng nữa là tầm nhìn chiến lược về hướng phát triển hệ thống giao thông trong tương lai, về hạ tầng, phương tiện vận tải công cộng phải thực sự an toàn, tiện ích.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 1/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả