SpStinet - vwpChiTiet

 

Nông nghiệp hữu cơ và xây dựng lòng tin về sản phẩm sạch

Ngày 11/8/2016 tại Trung tâm Thông tin KH&CN TP.HCM (79 Trương Định, Quận 1) đã diễn ra báo cáo chuyên đề “Xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ và sản xuất nông sản sạch tại Việt Nam”. Đây là một chủ đề khá nóng, trong bối cảnh xã hội bị "bủa vây" bởi các sản phẩm không an toàn, tình hình ngộ độc thực phẩm gia tăng đáng lo ngại.

Theo TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giải pháp và Dịch vụ Truy xuất nguồn gốc, người thực hiện báo cáo đầu tiên tại sự kiện, niềm tin của người tiêu dùng là một yếu tố quan trọng trong hành vi tiêu thụ. Niềm tin này phụ thuộc nhiều vào chất lượng các thông tin thu nhận được và độ tin cậy của các hệ thống kiểm tra, chứng nhận. Như vậy, cho dù sản phẩm có đạt được các tiêu chuẩn chất lượng, nhưng việc xây dựng lòng tin, cung cấp thông tin và quảng bá tiếp thị còn bất cập sẽ khiến động lực thị trường sản phẩm không đủ mạnh, sản phẩm khó có cơ hội tồn tại và phát triển. Theo bà, cần phải hình thành liên kết cộng đồng theo chuỗi sản xuất để chuyển "vòng xoáy lợi ích thực phẩm bẩn" thành "vòng xoay liên kết". Bên cạnh việc thực hiện các chuẩn mực và quy tắc ứng xử chung, điểm cốt lõi là cung cấp thông tin minh bạch cho người tiêu dùng. Như vậy, việc liên kết truyền thông, quảng bá và tiếp thị để xây dựng lòng tin về sản phẩm sạch là rất cần thiết. Nhận thức, niềm tin của người tiêu dùng sẽ mang lại lợi ích bền vững cho nhà sản xuất.
 
TS. Nguyễn Thị Hồng Minh đang trình bày báo cáo về sản xuất sạch.
 
Thống nhất với quan điểm của TS. Nguyễn Thị Hồng Minh, diễn giả Nguyễn Đăng Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và tư vấn Nông nghiệp nhiệt đới (TARCC) cho rằng cần chuyển hướng sản xuất theo nông nghiệp hữu cơ. Bên cạnh việc điểm lại những tồn tại trong thực tiễn sản xuất nông nghiệp hiện nay, TS. Nguyễn Đăng Nghĩa cũng thông tin về những tiền đề cho phép phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam.

Tham gia vào các nội dung của buổi báo cáo, phần trình bày của Trung tâm Thông tin KH&CN về xu hướng nghiên cứu về nông nghiệp hữu cơ trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế cũng cho thấy có sự quan tâm rõ rệt trên thế giới về lĩnh vực này trong thời gian gần đây.

Công ty CP TMDV Mùa, một đơn vị ứng dụng canh tác hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp từ năm 2013 đem đến buổi báo cáo những thành quả nông nghiệp của mình để minh chứng cho giải pháp sản xuất hữu cơ. Tuy nhiên, theo nhận định của doanh nghiệp này, sản xuất hữu cơ tại Việt Nam còn rất manh mún, chưa có sự liên kết, cũng như sự hỗ trợ của chính phủ. Nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm hữu cơ chưa cao, chưa phân biệt rõ sự khác biệt giữa sản phẩm hữu cơ và sản phẩm an toàn khác. Một khó khăn nữa là giá bán sản phẩm còn khá cao so với mặt bằng chung.
 
Quan tâm tìm hiểu về sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

"Nông nghiệp hữu cơ, theo định nghĩa của Liên hiệp quốc, là quá trình tổ chức sản xuất nông nghiệp mà không sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu nhằm duy trì sức khỏe của hệ sinh thái và các sinh vật".
T.K

Các tin khác: