SpStinet - vwpChiTiet

 

Nồng độ bêta 2 microglobuline huyết thanh ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối không lọc máu

Đề tài do các tác giả Võ Tam (trường ĐH Y dược Huế) và Phan Ngọc Tam (bệnh viện Trung ương Huế) thực hiện nhằm xác định nồng độ bêta 2 (β2) micoglobuline huyết thanh ở người bình thường và ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối không lọc máu; khảo sát sự khác biệt của nồng độ β2 microglobuline huyết thanh theo tuổi và giới ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

Nghiên cứu tiến hành với 2 nhóm gồm nhóm bệnh (52 bệnh nhân suy thận mạn được nhập viện điều trị ở khoa Nội thận - tiết niệu, bệnh viện Trung ương Huế, từ tháng 5/2006-6/2007) và nhóm chứng (40 người không suy thận cùng thời gian với nhóm bệnh).
Kết quả, nồng độ β2 microglobuline huyết thanh ở nhóm không suy thận trung bình là 1,66 ± 0,54 mg/l, trong khoảng 0,886-3,150 mg/l. Về mặt giới tính, nồng độ β2 microglobuline huyết thanh ở nhóm không suy thận không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Về nồng độ β2 microglobuline huyết thanh ở nhóm bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối không lọc máu, nồng độ β2 microglobuline huyết thanh trung bình là 53,10 ± 14,65 mg/l, tăng cao so với nhóm người không suy thận. Nồng độ β2 microglobuline huyết thanh không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về giới tính và cân nặng ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 3/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả