SpStinet - vwpChiTiet

 

Ban hành “Quy định về Tiêu chí xác định tổ chức khoa học và công nghệ nghiên cứu cơ bản

Ngày 06/4/2007, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 08/2007/QĐ-BKHCN về việc ban hành “Quy định về Tiêu chí xác định tổ chức khoa học và công nghệ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước”

- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

ĐT(Theo vov-khochoc.net)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả