SpStinet - vwpChiTiet

 

Ninh Thuận: Hội nghị điển hình tiên tiến ngành KH&CN 5 năm (2006-2010)

Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, ngày 11.5.2010 Sở KH&CN Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành KH&CN 5 năm (2006-2010) nhằm ghi nhận những đóng góp sáng tạo của các tập thể và cá nhân ngành KH&CN tỉnh.

Với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy và lãnh đạo chính quyền cơ quan, sự phối hợp chặt chẽ và phát huy vai trò động viên khuyến khích người lao động của các đoàn thể, phong trào thi đua yêu nước của cán bộ công chức, viên chức ngành KH&CN trong 5 năm qua phát huy ngày càng hiệu quả, góp phần to lớn trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn của ngành và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh. Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua của ngành KH&CN, Bộ KH&CN đã tặng 2 Bằng khen cho tập thể Sở KH&CN, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua suất sắc và 21 Bằng khen cho tập thể và cá nhân Sở KH&CN, 1 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và 36 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Giám đốc Sở đã trao tặng 135 Giấy khen cho 40 tập thể và 95 cá nhân tiên tiến.


VH (Theo Tchdkh.org.vn)

 


Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả