SpStinet - vwpChiTiet

 

Những phương pháp qua da trong chẩn đoán, điều trị đau lưng và kỹ thuật chọc đĩa đệm qua da điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng kim Tru-cut ®

Đề tài do các tác giả Ngô Tiến Tuấn (khoa nội thần kinh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) và Nguyễn Văn Chương (khoa nội thần kinh Bệnh viện 103 - Học viện Quân y) thực hiện giới thiệu về những phương pháp qua da trong chẩn đoán và điều trị đau lưng, về kỹ thuật chọc đĩa đệm qua da điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng kim Tru-cut ®

Theo đó, các phương pháp can thiệp giảm đĩa đệm qua da điều trị đau lưng (Percutanneuos Lumbar Disc Decompression hoặc Percutaneuos Intradiscal Procedures) bao gồm phương pháp hoá tiêu nhân (Chemonucleolysis); các phương pháp cắt bỏ một phần nhân nhầy đĩa đệm (Percutaneous Lumbar Discectomy – PLD) làm giảm áp đĩa đệm qua da gồm phương pháp lấy bỏ một phần đĩa đệm qua da bằng dụng cụ điều khiển bằng tay (Manual Percutaneous Lumbar Discectomy – MPLD) và phương pháp lấy bỏ một phần đĩa đệm qua da với dụng cụ tự động hoá (Automated Percutaneous Lumbar Discectomy – APLD); phương pháp giảm áp đĩa đệm qua da bằng laze (Percutaneous Laze Disc Decompression – PLDD); phương pháp can thiệp lấy bỏ một phần đĩa đệm bằng tần số sóng radio (Percutaneous Intradiscal Radiofrequency Ablation – PIRFT); phương pháp can thiệp lấy bỏ một phần đĩa đệm qua da bằng nhiệt (Intradiscal Electrothermal Annuloplasty – IDET); phương pháp lấy bỏ một phần đĩa đệm qua da bằng công nghệ plasma – Nucleoplasty (DISC Nucleoplasty Percutaneous Discectomy).
Kỹ thuật chọc đĩa đệm qua da điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng kim Tru-cut ® là kim sinh thiết Tru-cut ® được dùng để lấy bỏ tổ chức phần mềm và cơ xương. Hoạt động của kim được điều khiển bằng tay và sinh thiết tổ chức bằng cơ chế cắt mép... Một số bước thực hiện gồm tư thế bệnh nhân nằm úp sấp, đặt một cái gối dưới bụng để làm thẳng đoạn cột sống thắt lưng; đặt kim vào trung tâm của đĩa đệm (xác định vị trí thích hợp chọc kim dưới sự hướng dẫn của màn hình theo dõi 2 bình diện, tiến hành gây tê vùng tại chỗ bằng Novocain 1% hoặc Lidocain...); chụp đĩa đệm, xác định test gợi đau; tiến hành lấy bỏ nhân nhầy đĩa đệm.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 1/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả