SpStinet - vwpChiTiet

 

Những khả năng sử dụng hơi nước tiết kiệm và có hiệu quả trong sản xuất công nghiệp

Đề tài do PGS.TS Trương Duy Nghĩa thực hiện nhằm đánh giá những khả năng sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả hơi nước trong sản xuất công nghiệp.

Hơi nước có ưu điểm hơn so với các chất mang nhiệt khác như trữ trong mình một năng lượng nhiệt lớn, có thể dễ dàng truyền đi xa, giữ cho nhiệt độ của quá trình công nghệ được ổn định, quá trình nhiệt xảy ra nhanh chóng... Vì thế hơi nước được sử dụng rất phổ biến, là nguồn cung cấp năng lượng nhiệt chủ yếu trong các quá trình sản xuất.

Theo tác giả để sử dụng tiết kiệm và hiệu quả hơi nước cần thực hiện các biện pháp sau: hơi sản xuất ra phải là hơi khô để đảm bảo entalpi của hơi tới thiết bị dùng hơi là lớn nhất; tại thiết bị trao đổi nhiệt cần sử dụng hết phần nhiệt hóa hơi của hơi nước; tận dụng nhiệt độ nước ngưng; tại các thiết bị bốc hơi nên dùng làm hơi sơ cấp cho thiết bị bốc hơi khác (như bốc hơi nhiều cấp khi cô đặc nước mía trong môi trường cô đặc chân không); hoàn thiện sơ đồ nhiệt (hơi nước và nước ngưng) để giảm đến tối đa tổn thất nhiệt của hơi nước trong hệ thống ống dẫn.
Trong các biện pháp trên thì biện pháp có hiệu quả nhất là dùng van tách nước ngưng. Kết quả thử nghiệm với các loại van tách nước cho thấy, khi không sử dụng van tách nước ngưng, hiệu quả sử dụng hơi nước không cao thậm chí thấp khi chất nhận nhiệt đã đạt tới nhiệt độ gần bằng nhiệt độ của hơi nước. Nếu chủ động thao tác van lấy hơi theo nhu cầu dùng thì hiệu quả có thể nâng cao hơn.
Tác giả cho rằng, nếu không đặt van tách nước ngưng hoặc van tách nước ngưng làm việc không tốt, không tận dụng được nhiệt thừa của bản thân nước ngưng thì tổn thất nhiệt khi sử dụng hơi nước sẽ rất lớn, có thể tới 25-30%. Vì thế, việc đặt van tách nước ngưng cần được coi là nhu cầu tất yếu trong các thiết bị gia nhiệt gián tiếp.

BH (Theo tạp chí KHCN Nhiệt, số 7/08)

 

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả