SpStinet - vwpChiTiet

 

Nhịp ngày đêm của các chỉ số biến thiên nhịp tim ở bệnh nhân suy tim mạn tính

Đề tài do các tác giả Phạm Ngọc Phúc (Viện Y Học Hàng Không) và Nguyễn Đức Công (Bệnh Viện 103) thực hiện nhằm đánh giá nhịp ngày đêm của các chỉ số biến thiên nhịp tim (BTNT) ở bệnh nhân suy tim mạn tính.

Nghiên cứu BTNT bằng Holter điện tim 24 giờ tiến hành với 115 người, trong đó có 73 bệnh nhân suy tim mạn tính được điều trị nội trú tại Khoa Tim - Thận - Khớp - Nội tiết Bệnh Viện 103 và Khoa Nội chung Viện Y Học Hàng Không từ 2/2005 đến 4/2006 (nhóm bệnh) và 42 người bình thường (nhóm chứng).
Kết quả cho thấy, ở nhóm bệnh có 51 nam (69,8%) và 22 nữ (30,1%), tuổi trung bình là 62,8 ± 11,2, BMI trung bình 19,4 ± 2,5; nhóm chứng có 30 nam (71,4%) và 12 nữ (28,6%), tuổi trung bình 61,5 ± 5,7, BMI trung bình 19,3 ± 1,0. Có sự cảm giác chỉ số BTNT theo thời gian trên Holter điện tim 24 giờ (biểu hiện giảm trương lực thần kinh phó giao cảm) ở bệnh nhân suy tim mạn tính. Các tỷ số BTNT đêm/ngày ở nhóm bệnh nhân suy tim mạn tính thấp hơn so với nhóm chứng, chứng tỏ sự tăng trương lực thần kinh phó giao cảm về đêm của nhóm suy tim mạn tính bị hạn chế.

LV (nguồn: Tạp Chí Y học thực hành, số 12/2007)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả