SpStinet - vwpChiTiet

 

Nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tại TP.HCM

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất, lấy doanh nghiệp (DN) làm trung tâm, Sở KH&CN TP.HCM đã triển khai thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ DN. Tùy từng loại hình hoạt động và nhu cầu cụ thể mà DN có thể tiếp cận với các chương trình này.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả