SpStinet - vwpChiTiet

 

Nhận xét về ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị chấn thương bụng kín

Đề tài do tác giả Trần Hữu Vinh và cộng sự thực hiện nhằm đánh giá kết quả điều trị chấn thương bụng kín bằng phẫu thuật nội soi tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Chấn thương bụng kín do các tác nhân tác động gián tiếp hoặc trực tiếp lên thành bụng gây thương tổn cho các tạng bên trong. Hiện nay, tai nạn giao thông là nguyên nhân chủ yếu gây chấn thương bụng. Đề tài tiến hành với 54 trường hợp chấn thương bụng kín được can thiệp bằng phẫu thuật nội soi ổ bụng tại Khoa Ngoại, bệnh viện Bạch Mai từ tháng 1/2009 đến 6/2012.

Kết quả cho thấy, phẫu thuật nội soi trong điều trị chấn thương bụng kín tỏ ra an toàn, hiệu quả, không có biến chứng phải chỉ định mổ lại, thời gian mổ và ngày nằm viện ngắn, tỷ lệ khỏi bệnh ra viện đạt 100%. Tuy nhiên, phẫu thuật nội soi chỉ nên áp dụng với những trường hợp thương tổn có mức độ nhẹ và trung bình. Với những tổn thương lớn, nhiều tổn thương đòi hỏi xử trí phức tạp như vỡ tá tràng, vỡ lớn tạng đặc, tổn thương nhiều tạng, nhiều vị trí… thì chưa nên chỉ định xử trí bằng phẫu thuật nội soi.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 3-2014)

Các tin khác: