SpStinet - vwpChiTiet

 

Nhận xét về kết quả phát hiện vi khuẩn lao của kỹ thuật PCR đa mồi trong lao phổi, lao màng phổi

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thu Hà (ĐH Y Hà Nội), Hoàng Văn Tổng, Nguyễn Thái Sơn (Học viện Quân y), Lê Thị Luyến (Bộ Y tế) thực hiện nhằm bước đầu nhật xét về kết quả của kỹ thuật PCR đa mồi (multiplex PCR) so với PCR đơn mồi trong chẩn đoán xác định lao phổi và lao màng phổi.

Nghiên cứu tiến hành với các hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trên 15 tuổi, đã được chẩn đoán xác định mắc bệnh lao phổi và lao màng phổi (từng thể riêng rẽ) theo tiêu chuẩn của WHO 2005 đến điều trị tại Khoa Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 2/2006-3/2008 và có làm 2 xét nghiệm PCR, multiplex PCR.
Kết quả, kỹ thuật PCR với gen đích IS 6110 cho tỷ lệ dương tính cao nhất (đạt 80% ở lao phổi và 66,7% ở lao màng phổi), sau đó đến 23S rDNA (45% và 50%) và thấp nhất là IS 1081 (40% và 29,8%). Kỹ thuật multiplex PCR cho kết quả chẩn đoán xác định cao hơn so với kỹ thuật PCR đơn mồi ít nhất là 5% ở hai thể lao phổi và 8% ở lao màng phổi. Sự khác biệt về kết quả chẩn đoán của 2 kỹ thuật này là có ý nghĩa thống kê với p<0,01. Như vậy, sử dụng PCR với một gen đích sẽ bỏ sót các trường hợp có mang vi khuẩn gây bệnh lao khuyết gen. Do đó nên áp dụng phản ứng multiplex PCR với cả 3 gen đích đồng thời (IS 6110, IS 1081 và 23S Rdna) để hạn chế hiện tượng này.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, 6/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả