SpStinet - vwpChiTiet

 

Nhận xét tình hình khối u buồng trứng và tuổi mãn kinh tại Khoa Phụ - Sản, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh từ 1/2004-12/2007

Đề tài do tác giả Trần Chiến Thắng (Bộ môn Sinh sản, Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh) thực hiện nhằm tìm hiểu số lượng khối u buồng trứng qua các năm; tìm hiểu mối liên quan giữa tuổi mãn kinh và khối u buồng trứng.

Nghiên cứu tiến hành với các bệnh nhân được chẩn đoán khối u buồng trứng và được phẫu thuật tại Khoa Phụ - Sản, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh từ 1/2004-12/2007.
Kết quả cho thấy, khối u buồng trứng có thể gặp ở mọi lứa tuổi, hay gặp nhất là tuổi hoạt động tình dục từ 20-39 tuổi (chiếm 50,45%). Phần lớn các khối u buồng trứng là khối u lành tính, trong đó u nang chiếm tỷ lệ cao nhất 81,25%. Các khối u buồng trứng có kích thước từ 5-10 cm là hay gặp nhất, chiếm 64,73%. Bên phải gặp nhiều hơn bên trái, với tỷ lệ phải/trái là 1.4/1. Tỷ lệ ung thư buồng trứng ở những người mãn kinh tăng gấp 1,74 lần so với nhóm người trong tuổi hoạt động tình dục.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, 7/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả