SpStinet - vwpChiTiet

 

Nhận xét kết quả điều trị túi quang răng trong xương bằng phẫu thuật vạt

Đề tài do tác giả Hoàng Tiến Công (ĐH Y khoa Thái Nguyên) thực hiện nhằm đánh giá sự lành thương lâm sàng và X-quang sau điều trị các tổn thương quanh răng trong xương bằng phẫu thuật vạt.

Nghiên cứu tiến hành với 38 tổn thương quanh răng trong xương được chọn từ 22 bệnh nhân, tuổi 18-60, được chẩn đoán viêm quanh răng mạn tính. Sử dụng kỹ thuật vạt Widman sửa đổi theo nguyên tắc được mô tả bởi Ramjord và Nissle 1974.
Kết quả, 38 tổn thương trong xương có độ sâu túi thăm dò trung bình 6,9 ± 0,8 mm, trong đó có 24 (63,2%) vị trí tổn thương 2 thành và 14 (36,8%) tổn thương 3 thành. Điều trị các tổn thương trong xương có độ sâu túi thăm dò ≥5 mm ở các bệnh nhân viêm quanh răng mạn tính bằng phẫu thuật vạt Widman sửa đổi là có hiệu quả. Sau 12 tháng điều trị làm giảm độ sâu túi thăm dò trung bình 1,4 ± 0,2 mm, tăng bám dính lâm sàng 1,6 ± 0,4 mm và tăng mức đầy xương ổ răng trên phim x-quang 1,7 ± 0,3 mm, đạt 37 ± 6,4% độ sâu tổn thương ban đầu. Giảm chỉ số lợi từ 1,92 ± 0,29 mm xuống chỉ còn 0,74 ± 0,2 mm. Không thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về kết quả giữa 6 tháng và 12 tháng điều trị.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 3/2008)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả