SpStinet - vwpChiTiet

 

Nhận xét kết quả điều trị tổn thương xương quanh răng bằng phẫu thuật ghép Bêta-tricanxi photphat

Đề tài do tác giả Hoàng Tiến Công (ĐH Y Thái Nguyên) thực hiện nhằm so sánh kết quả điều trị các tổn thương xương quanh răng bằng phẫu thuật ghép bêta-tricancium phosphate với kỹ thuật vạt đơn thuần.

Nghiên cứu tiến hành với 34 tổn thương quanh răng trong xương 2-3 thành được chọn từ 30 bệnh nhân viêm quanh răng mạn tính có túi quanh răng sâu ≥ 5 mm và mức tiêu xương ≥ 3 mm. Các tổn thương này được chia đều ngẫu nhiên vào 2 nhóm điều trị (mỗi nhóm 17 tổn thương). Nhóm 1 được điều trị phẫu thuật bằng kỹ thuật vạt (vạt Widman sửa đổi) kết hợp với ghép vật liệu HTR. Nhóm 2 được điều trị phẫu thuật bằng kỹ thuật vạt đơn thuần.
Theo đó, kết quả điều trị bằng phẫu thuật ghép HTR tốt hơn có ý nghĩa thống kê so với kỹ thuật vạt đơn thuần. HTR (bêta-tricanxi photphat) là vật liệu thay thế xương có hiệu quả trong điều trị tổn thương trong xương quanh răng, sâu trên 5 mm có 2-3 thành. Sau 12 tháng điều trị làm giảm độ sâu túi quanh răng trung bình 2,62 ± 0,65 mm; tăng mức bám dính lâm sàng 2,78 ± 0,48 mm và đầy xương ổ răng 2,34 ± 0,64 mm, đạt 55,6 ± 6,9% độ sâu tổn thương ban đầu.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, 7/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả