SpStinet - vwpChiTiet

 

Nhận xét kết quả điều trị lao phổi mới AFB(+) có HIV(+)

Đề tài do 2 tác giả Vũ Đức Phan và Lê Ngọc Hưng (bộ môn Lao, ĐH Y Hà Nội) thực hiện nhằm nhận xét kết quả điều trị lao phổi mới AFB(+) có HIV(+) tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quảng Ninh.

Nghiên cứu tiến hành với 63 bệnh nhân lao phổi mới AFB(+) có HIV(+) vào điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quảng Ninh từ tháng 3/2000 – 6/2002, so sánh kết quả điều trị với nhóm chứng lao phổi AFB(+)/HIV(-).
Kết quả, bệnh nhân lao/HIV(+) sau 2 tháng điều trị tấn công bằng thuốc chống lao thì các triệu chứng lâm sàng giảm nhiều nhưng mức độ chậm hơn nhóm lao/HIV(-). Các triệu chứng lâm sàng còn lại là ho khan 27,5%, khó thở 23,5%, đau ngực 11,8%, tăng cân trung bình 1,57 ± 2,8 (kg), nhóm lao/HIV(-) tăng 2,3 ± 2,0 (kg), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Các triệu chứng cận lâm sàng có 13,7% bệnh nhân xét nghiệm soi trực tiếp vẫn còn AFB(+), thay đổi hình ảnh tổn thương trên Xquang phổi tiến triển xấu 13,7%, tiến triển tốt 51%, không thay đổi 35,3%, nhóm lao/HIV(-) không có trường hợp tiến triển xấu, tỷ lệ tiến triển tốt cao hơn (khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05). Bệnh nhân tử vong 6,3%, bỏ điều trị 11,1%.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 1/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả