SpStinet - vwpChiTiet

 

Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân co giật ở bệnh nhân điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên

Đề tài do tác giả Phạm Trung Kiên (ĐH Y khoa Thái Nguyên) thực hiện nhằm nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân co giật dưới 5 tuổi điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên; xác định nguyên nhân gây co giật trẻ em dưới 5 tuổi điều trị tại Khoa Nhi, BV đa khoa TW Thái Nguyên.

Nghiên cứu tiến hành với tất cả bệnh nhân dưới 5 tuổi có triệu chứng co giật điều trị tại Khoa Nhi, BV đa khoa TW Thái Nguyên từ tháng 8/2006-3/2007.
Kết quả, về đặc điểm lâm sàng, tỷ lệ bệnh nhân co giật chiếm 4,9% tổng số 107 bệnh nhân vào viện điều trị tại cùng thời điểm, lứa tuổi gặp nhiều nhất là 6-36 tháng. Có 75,7% bệnh nhân có sốt khi xuất hiện cơn giật. Chủ yếu giật 1-2 cơn chiếm tỷ lệ cao nhất (49,6%) và chỉ giật trong ngày đầu bị bệnh (71,9%), số trẻ có cơn co giật ngắn là 78,5%. Về đặc điểm cận lâm sàng, có 4,5% bệnh nhân hạ calci máu, 5,1% bệnh nhân hạ natri máu, 9% bệnh nhân hạ glucose máu. Trong số bệnh nhân được làm điện não đồ thấy 66,7% có biến đổi bất thường, 50% bệnh nhân chọc dò tủy sống có màu sắc dịch não tủy thay đổi. Nguyên nhân co giật do rối loạn chức năng não chiếm tỷ lệ cao nhất (62,6%), co giật do tổn thương thực thể tại não và động kinh là như nhau (16,8%).
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 8/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả