SpStinet - vwpChiTiet

 

Nhận xét bước đầu về kết quả phát hiện vi khuẩn lao của kỹ thuật PCR, MGIT và soi trực tiếp trong lao màng phổi, màng não

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thu Hà, Trần Văn Sáng (ĐH Y Hà Nội), Lê Thị Luyến (Bộ Y tế) thực hiện nhằm nhận xét bước đầu về kết quả của kỹ thuật phản ứng chuỗi PCR (Plymerase Chain Reaction) và nuôi cấy trong ống chỉ điểm sự phát triển vi khuẩn lao (Mycobacterium Growth Indicator Tube – MGIT) trong dịch màng phổi và dịch não tủy của bệnh nhân lao màng phổi, màng não.

Nghiên cứu tiến hành với 70 bệnh nhân trên 15 tuổi, đã được chẩn đoán xác định bệnh lao màng phổi, màng não theo tiêu chuẩn của WHO 2006 điều trị tại Khoa Lao ngoài phổi – Bệnh viện Lao và bệnh phổi Trung ương từ tháng 3/2007-3/2008.
Kết quả, tủ lệ PCR dương tính (33,3% và 29,7%), cao hơn so với MGIT (27,3% và 27%) và cao hơn hẳn so với soi trực tiếp (9% và 2,7%) ở cả hai thể bệnh lao màng phổi và màng não. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Có 18,6% bệnh nhân xét nghiệm MGIT và 1,4% bệnh nhân soi trực tiếp cho kết quả dương tính nhưng lại âm tính với PCR.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, 7/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả