SpStinet - vwpChiTiet

 

Bài thuốc cho cơn bạo bệnh “hàng giả”

“Nói chung ở Việt Nam nhãn nào có tiếng là có hàng giả, hàng nhái, nó rộng trên tất cả các ngành hàng, nó không tập trung vào một ngành hàng nào cả”. Ông Lê Thế Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam.

Đọc tiếp...

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả