SpStinet - vwpChiTiet

 

Nhận thức của người dân ven biển Cà Mau về biến đổi khí hậu

Nhóm tác giả thuộc Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM ( Viện KH&CN Việt Nam) đã tiến hành thu thập thông tin từ các cư dân vùng ven biển nằm dọc từ cửa Gành Hào đến cửa Ông Đốc của Cà Mau nhằm đánh giá nhận thức của người dân về tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH). Trên cơ sở đó, khuyến nghị một số giải pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của BĐKH và tăng khả năng thích ứng của người dân đối với BĐKH tại vùng nghiên cứu.
 

Tác động của BĐKH tại Cà Mau. (
Ảnh: Huỳnh Lâm - Tác phẩm đoạt giải nhất "Giải ảnh báo chí Cà Mau - Bạc Liêu" năm 2013).

Bảng câu hỏi (dùng để phỏng vấn trực tiếp) được thiết kế dựa trên thông tin tham khảo từ các văn bản, báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của xã, huyện; một số báo cáo nghiên cứu khoa học có liên quan đến vấn đề và địa bàn nghiên cứu; các bản đồ và số liệu thống kê. 

Có hai loại bảng hỏi dành cho hai nhóm đối tượng riêng biệt. Nhóm thứ nhất là cộng đồng người dân tại địa phương, nhóm thứ hai là cán bộ chính quyền địa phương, cán bộ kiểm lâm, cán bộ quản lý nông nghiệp, thủy sản.

Cà Mau là một trong những tỉnh thành của Việt Nam đã và đang gánh chịu những ảnh hưởng của BĐKH. Kết quả cho thấy các biện pháp thích ứng hiện nay của người dân ven biển trước diễn biến phức tạp của BĐKH chủ yếu là các giải pháp dựa trên kinh nghiệm sống mà họ cho là tốt nhất.
 
TN (Nguồn: TC Các Khoa học về Trái Đất, số ĐB 03/2012)

Các tin khác: