SpStinet - vwpChiTiet

 

Nhân sự mới của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

Ngày 30/7/2010 Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Trung Tín đã thay mặt Ủy ban nhân dân Thành phố trao Quyết định số 206/QĐ-UBND-TC ngày 21/7/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ nhiệm cán bộ, công chức cho ông Nguyễn Khắc Thanh – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Hệ thống thông tin Địa lý thuộc Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; thời gian giữ chức vụ là 05 năm.
Tại buổi trao quyết định bổ nhiệm thêm 01 nhân sự mới cho Sở, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Trung Tín đã chỉ đạo cho Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là thành phố đã tăng cường thêm nhân sự lãnh đạo cho Sở nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh để đẩy mạnh lĩnh vực khoa học và công nghệ của Thành phố lên cao hơn nữa, làm tròn trách nhiệm của Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho.
Ông Nguyễn Khắc Thanh cũng đã hứa trước lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Sở và các cán bộ chủ chốt của Sở là sẽ cố gắng hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ được giao trên tinh thần hiệu quả, sáng tạo nhằm góp một phần nhỏ trong việc phát triển khoa học và công nghệ của thành phố

QA (Sở KH&CN)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả