SpStinet - vwpChiTiet

 

Nhân rộng các mô hình canh tác trong nông nghiệp có giá trị thu nhập, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao

Hội đồng KH&CN tỉnh Quảng Trị vừa nghiệm thu đề tài “Nhân rộng các mô hình canh tác trong nông nghiệp có giá trị thu nhập cao, chất lượng cao và hiệu quả kinh tế cao - Mô hình Lúa - Cá - Vịt” do ông Lê Hồng Sơn là chủ nhiệm đề tài, Phòng Nông nghiệp và PTNN Vĩnh Linh chủ trì.


Hình minh họa.

Mục tiêu cụ thể của đề tài là nhân rộng mô hình Lúa - Cá - Vịt cho 10 hộ (0,7 ha/hộ). Mô hình sẽ cho thu nhập trên 70 triệu/ha/năm ở những vùng có điều kiện thích hợp.

Kết quả của đề tài: đã triển khai thực hiện hoàn chỉnh các nội dung, đầu tư hỗ trợ con giống và thức ăn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, khai thác tiềm năng lợi thế của vùng và thời gian nhàn rỗi của người lao động. Cụ thể, đã chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất cho 10 hộ gia đình(ở hai hợp tác xã Thủy Ba Tây và Lê Xá), lựa chọn các giống cây trồng vật nuôi phù hợp với mô hình, thích nghi điều kiện sinh thái của vùng; Nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất, tăng hệ số sử dụng ruộng đất đạt 2,5 - 3 lần, hạn chế mầm mống sâu bệnh hại cây trồng tồn tại trong đất, khai thác cải tạo đất vì mỗi loại cây trồng có chế độ dinh dưỡng khác nhau.
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 8/2012)

Các tin khác: