SpStinet - vwpChiTiet

 

Nhân giống thành công nhiều loài cây thuộc danh lục thực vật trong sách đỏ Việt Nam

Vườn Quốc gia Biduop - Núi Bà được sự tài trợ của Đài thiên văn địa cầu thuộc Trường Đại học Columbia (Hoa Kỳ) và Công ty Cây Thuốc Việt đã thành lập phòng nuôi cấy mô, nhằm góp phần lưu giữ và phát triển nguồn gen các loài cây rừng bị đe dọa, các loại cây rừng có giá trị cũng như bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Biduop - Núi Bà.
 
 
Nhân viên phòng thí nghiệm kiểm tra sự phát triển của cây giống

Hiện nay các loài cây nằm trong danh lục thực vật trong sách đỏ Việt Nam như: Thông hai lá dẹt, pơ mu, thông năm lá Đà Lạt, bạch tùng, hồng tùng, thông đỏ, bách xanh đã được nhân giống và lưu trữ thành công bằng các phương pháp gieo ươm, giâm hom, nuôi cấy mô…
 
Ngoài ra, phòng còn trồng thí nghiệm một số cây có giá trị về mặt y học như lan gấm, thạch tùng răng cưa, hoa sói, trà hoa vàng.
 
Sau khi trồng thành công tại vườn ươm nếu đạt mức độ sinh trưởng tốt các loại cây sẽ được đưa ra trồng ngoài tự nhiên và vườn thực vật của Vườn Quốc gia Biduop - Núi Bà.  
 
Nguồn: Báo Lâm Đồng

Các tin khác: