SpStinet - vwpChiTiet

 

Nhân đôi sản lượng gạo ở những khu vực hạn hán

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Alberta (Canada) đã thành công trong việc nhân đôi sản lượng cây lúa ở một số khu vực đất đai nghèo và suy thoái nhất trên thế giới.

TS Jerome Bernier đã phát hiện một nhóm gen ở gạo cho phép nhân đôi sản lượng thu hoạch trong điều kiện đặc biệt khô hạn. Phát hiện () này đánh dấu lần đầu tiên một nhóm gen ở gạo được nhận biết, đem lại niềm hy vọng cho những nông dân tại những nước như Ấn Độ và Thái Lan, nơi cây lúa thường xuyên đối mặt với hạn hán.
Kết quả của nghiên cứu được công bố gần đây trên Tạp chí Khoa học Thực vật Euphytica. Nghiên cứu của Bernier bắt đầu 4 năm trước và tập trung vào gạo vùng cao, không giống với phần lớn các loại gạo khác, phát triển trên những cánh đồng khô cạn. Bernier cho biết, “Trong điều kiện khô hạn, sản lượng có thể giảm tới con số không”. Ông đã thực hiện nghiên cứu của mình tại Học viện Nghiên cứu gạo quốc tế tại Philippines, cùng với sự phối hợp với các nhà khoa học bản địa và từ Ấn Độ.
Ông bắt đầu với 126 chỉ dấu gen rồi thu hẹp xuống còn một nhóm gen có tác động mong muốn. Trong điều kiện cực kỳ khô hạn, gạo với những gen mới đem lại sản lượng gắp đôi so với loại gạo thông thường. Những gen mới này kích thích cây lúa phát triển rễ sâu hơn, cho phép nó tìm đến nhiều nguồn nước trong lòng đất hơn.
Nghiên cứu được Cơ quan phát triển quốc tế Canada và Nhóm tư vấn về nghiên cứu nông nghiệp quốc tế tài trợ.

LV (theo TCHĐKH)