SpStinet - vwpChiTiet

 

Nhận dạng sự cố trong hệ thống điện

Nhóm tác giả Quyền Huy Ánh (Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM), Nguyễn Phát Lợi (Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức) đề xuất sử dụng mạng nơ-ron để phát hiện và phân loại các dạng sự cố trên đường dây truyền tải điện.

Trước đây, hệ thống rơ-le bảo vệ thường được sử dụng để phát hiện và phân loại các dạng sự cố trên đường dây truyền tải. Ưu điểm của hệ thống rơ-le truyền thống là cấu tạo đơn giản, dễ lắp đặt, nhưng nhược điểm là khó phối hợp với nhau trong quá trình vận hành để đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu, chưa kể độ tin cậy bảo vệ thường suy giảm khi một trong các rơ-le gặp sự cố.

Nhóm nghiên cứu đã đề xuất phương pháp nhận dạng sự cố đường dây bằng mạng nơ-ron nhân tạo. Đây là hệ thống tuy đơn giản nhưng vẫn đảm bảo tính chọn lọc và độ tin cậy vận hành cao. Hiệu quả nhận dạng  được kiểm chứng bằng cách mô phỏng bằng phần mềm PowerWorld và Matlab. Kết quả cho thấy, kỹ thuật sử dụng mạng nơ-ron cho độ chính xác rất cao, có khả năng thay thế hệ thống rơ-le bảo vệ đường dây truyền thống hiện tại.
 
TN (nguồn: TC Giáo dục Kỹ thuật - ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, số 30/2014)

Các tin khác: