SpStinet - vwpChiTiet

 

Bạc Liêu: Nghiên cứu kích thích sinh sản cá Dày bằng một số loại hormol khác nhau

Vừa qua, Sở KH&CN Bạc Liêu đã nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học đề tài “Nghiên cứu kích thích sinh sản cá Dày (Channa Lucius Cuvier, 1831) bằng một số loại hormol khác nhau”.

Đề tài thực hiện 3 thí nghiệm:
- Thí nghiệm nuôi vỗ cá bố mẹ: số lượng cá bố mẹ thu mua 250 cặp, cá bắt từ tự nhiên đưa về thuần dưỡng trong ao, độ tuổi cá 1-2 tuổi, trọng lượng thân 150-300 g.
- Thí nghiệm kích thích sinh sản được tiến hành bằng 3 thí nghiệm được bố trí vào 2 giai đoạn:
Giai đoạn 1 bố trí vào tháng 4.2012 tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu:
+ Thí nghiệm 1: thử nghiệm các liều kích thích sinh sản cá Dày bằng cá hormone LHRH-A +DOM ở các nồng độ 80 µg, 200 µg và 360 µg.
+ Thí nghiệm 2:  Dùng các liều kích thích sinh sản cá Dày bằng HCG và Não thùy ở các nồng độ khác 2.000 UI, 3.000 UI và 4.000 UI.
Giai đoạn 2 bố trí vào tháng 6.2012 tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu:
+ Thí nghiệm 3: Dùng các liều kích thích sinh sản cá Dày bằng HCG và Não thùy ở các nồng độ khác 2.000 UI, 3.000 UI và 4.000 UI.

Kết quả khoa học của đề tài:
- Khi nuôi vỗ cá dày trong ao bằng thức ăn tươi sống thì cá bố mẹ có tỷ lệ sống dao động 70-100%, sau khi nuôi 4 tháng độ thành thục của cá đạt tối đa 90%.
- Thí nghiệm sinh sản với LHRH-A cho tỷ lệ sinh sản, tỷ lệ trứng thụ tinh và nở thấp hơn nhiều so với thí nghiệm HCG.
- Tiêm HCG cho cá đực trước 2 ngày với liều 2000 UI và sau đó tiêm HCG liều 500 UI kết hợp với 2 mg não thùy cho cá cái là tốt nhất.
 
LV (TC KH&CN Việt Nam online, 4/2013)

Các tin khác: