SpStinet - vwpChiTiet

 

Nguồn nhiệt tạo hơi nước trong nhà máy điện hạt nhân

Đề tài do PGS. TS Lê Công Cát (Học viện Kỹ thuật quân sự) thực hiện giới thiệu một số đặc điểm về nhiệt của lò phản ứng nước chịu áp lực trong nhà máy điện hạt nhân.

Theo đó, nhà máy điện hạt nhân là một loại nhà máy nhiệt điện cần được phát triển để đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải khí độc hại vào môi trường. Khi phát triển nhà máy điện hạt nhân tiềm ẩn mối nguy hiểm ở lò phản ứng hạt nhân là một nguồn nhiệt tạo hơi nước cho tuabin. Nhiệt sinh ra trong quá trình phân hủy hạt nhân uran được truyền cho nước làm mát và được dùng để tạo hơi nước quá nhiệt cho tuabin. Sự cân bằng nhiệt giữa năng lượng nhiệt sinh ra của phản ứng phân hủy hạt nhân uran và năng lượng nhiệt tạo hơi nước quá nhiệt cho tuabin là điều kiện làm việc an toàn của lò phản ứng hạt nhân. Sự cân bằng nhiệt trong lò nước áp lực được đặc trưng bởi sự thay đổi nhiệt độ nước làm mát và sự thay đổi nhiệt độ nước bay hơi cung cấp cho tuabin. Đặc tính truyền nhiệt này của lò là cơ sở của mọi giải phóng cơ bản bảo vệ phòng thủ theo chiều sâu và cũng là cơ sở để thiết kế xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân an toàn, tin cậy với hiệu quả kinh tế cao.
LV (nguồn: TC KHCN Nhiệt, 3/2009)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả