SpStinet - vwpChiTiet

 

Nguồn lợi sứa ở vùng ven biển bờ tây vịnh Bắc bộ và Trung bộ Việt Nam

Đề tài do các tác giả Nguyễn Dương Thạo, Nguyễn Hoàng Minh (Viện Nghiên cứu hải sản) thực hiện nghiên cứu bước đầu về thành phần loài, đặc điểm sinh học và nguồn lợi của nhóm sứa kinh tế ở vùng ven biển bờ tây vịnh Bắc bộ và Trung bộ.

Kết quả nghiên cứu đã xác định được 3 loài sứa kinh tế là sứa trắng (Rhopilema hispidum), sứa đỏ (Rhopilema esculentum) và sứa rô (Crambione mastigophora) ở vùng ven biển phía tây vịnh Bắc bộ và Trung bộ Việt Nam. Mật độ trung bình của sứa trắng ở vùng ven biển phía tây vịnh Bắc bộ là 2.218 con/km2 (38,1 tấn/km2)  và ở ven biển Trung bộ là 506 con/km2 (5,8 tấn/km2). Sứa trắng tập trung ở vùng nước nông ven bờ vịnh Bắc bộ, nơi có nhiều rạn đá, độ sâu < 20 m, độ muối < 31,0‰ và nhiệt độ nước biển  tầng mặt < 26,00C. Mật độ trung bình của sứa đỏ ở vùng biển Quảng Ninh – Thái Bình là 166 con/km2 (0,43 tấn/km2). Sứa đỏ tập trung ở vùng nước quanh đảo Cát Bà với mật độ từ 125-207 con/km2. Sứa rô chỉ phân bố ở vùng ven biển Trung bộ với mật độ trung bình 203 con/km2 (1,1 tấn/km2), phân bố tập trung ở vùng ven biển từ Quảng Ngãi đến bắc Phú Yên và khu vực biển quanh vịnh Cam Ranh. Trữ lượng sứa trắng ở vùng ven biển phía tây vịnh Bắc bộ là 1.222.092 tấn, vùng ven biển Trung bộ là 37.478 tấn; trữ lượng sứa rô ở vùng ven biển Trung bộ là 11.056 tấn; trữ lượng sứa dỏ ở vùng biển Quảng Ninh – Thái Bình là 4.879 tấn. Năng suất đánh bắt trung bình của sứa trắng đạt 76,1 kg/h ở vùng ven biển phía tây vịnh Bắc bộ và 41,7 kg/h ở vùng ven biển Trung bộ. Năng suất đánh bắt trung bình của sứa đỏ đạt 0,6 kg/h ở vùng biển Quảng Ninh – Thái Bình, sứa rô đạt 5,9 kg/h ở vùng ven biển Trung bộ.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 3/2010)

Các tin khác: